Home Cosmic Power®
COSMIC POWER® ENERGIESEMINARIES PDF Print E-mail
Written by Odilon Mets   

COSMIC POWER® ENERGIESEMINARIES

 

De wortels van Cosmic Power® werden door een professor uit Sri Lanka in zijn derde levensfase ontdekt. Het gaat om de verbinding met de universele energie die voor iedereen te leren en te ervaren is.

Sophie Hellinger (vrouw van Bert Hellinger) kwam hier voor dertig jaar mee in contact, en heeft het in combinatie met het familieopstellen verder ontwikkeld en er nieuwe werktuigen aan toegevoegd.

Cosmic Power® is de kracht die achter alles werkt. Cosmic Power® is beweging en beweging is leven. Het leven is de uitdrukking van 'zijn'. Het lichaam is het fysische instrument, om het leven in het hier en nu te manifesteren.

Elke uitdrukking van het leven is van elektrische natuur:

⁃                elke gedachte

⁃                Elk gevoel

⁃                Elke ademhaling

⁃                Elke beweging,

bouwt daarop.

De mens wordt fundamenteel door de lichaamseigene stroom gestuurd. Zonder stroom in het lichaam is er geen leven. Deze stroom is meetbaar, bv. door EKG (elektrocardiogram) en EEG (elektro-encefalogram).

Iedereen kent het knisperen van haren bij het kammen en het onaangename gevoel van een stroomstoot bv. bij het vastnemen van een deurklink. Daarbij ontlaadt zich een bepaalde hoeveelheid aan elektrische deeltjes op het moment van de aanraking. Door een reflex trekken we onze hand terug.  We kunnen soms het sissen horen.

We stellen ons daarbij geen vragen. Het zou een winst zijn indien we dat wel doen. Te hoge spanning in het lichaam kan tot ziekte, burn-out, of gelijkaardige leiden. Zo toont ons het lichaam dat we in een niet natuur gepaste mate van elektrische spanning leven.

Precies op dat punt vangt de Cosmic Power® aan.

We leren dat deficit en ook de overvloed van elektrische stroom over het zenuwstelsel te reguleren. Ook te veel aan PLUS (+) energie schaadt ons. We hebben een middelmaat om die zelfregulering te behouden.

Hoe?

Over het zenuwstelsel door ons bewustzijn en door nabije bijna aanrakingen.

Daarvoor geeft ons Cosmic Power® eenvoudige werktuigen.

Cosmic Power® bewerkt de vrije energiestroom voor ons leven.

Cosmic Power® leidt naar de natuurlijkste vorm van zijn

Cosmic Power® verwijdt horizonten

Cosmic Power® is de verbinding met het alomvattende informatieveld

Cosmic Power® werkt, of we daarover iets weten of niet.

Cosmic Power® leidt tot een nieuwe oriëntering van mens zijn

Cosmic Power® heft de polariteit tussen "+" en "-" op en omvat het geheel

Cosmic Power® leidt tot vrede in de eigen ziel

Cosmic Power® is kosmische energetische stroom

Cosmic Power® is overal. We kunnen ons eraan niet onttrekken

Cosmic Power® brengt ons naar de eigen verantwoording

Cosmic Power® maakt ons mogelijk het eigen leven tot welzijn van allen te maken en te beïnvloeden

Cosmic Power® helpt ons in de fase van ziekte en uitzichtloosheid

Cosmic Power® leidt tot ontwaken.

Vele mensen gaan ervan uit, dat alles begrensd en gelimiteerd is. Dat zijn evenwel enge voorstellingen, die met de werkelijkheid onverenigbaar zijn. Dat bevestigt zich door de toepassing van Cosmic Power®.

Onze houding van steeds te onderscheiden en te beoordelen, verhindert dat we in die dimensies kunnen komen die ons alles mogelijk maken. De bio-elektrische mens is voortdurend zender en ontvanger tegelijkertijd. Wanneer we ons dat eenmaal bewust zijn, kunnen we beide zijden van deze polariteit benutten, de plus- en minusdeel in gelijke mate en daarbij ontvouwt zich het geheel.

Voor een onbegrensd wezen, zoals de mens is, is ALLES mogelijk, wanneer hij daarvoor de beslissing genomen heeft deze weg te gaan.

Wat zijn de werktuigen, die we voor Cosmic Power® nodig hebben?

1.De focus

2.De beslissing

3.De ademhaling

4.Vrij zijn van elke waarde toekenning (goed, slecht, juist, verkeerd)

5.Leeg worden naar het niet

6.De andere evenzo te erkennen als een uitdrukking van een eeuwig en goddelijk

De Cosmic Power®, energieseminaries worden in min of meer kleine kring gegeven, de cursus vergt een ononderbroken bereidschap dagelijks te oefenen. Wie zelf een kring van 5 à 10 mensen organiseert en deze cursus wil ontvangen contacteert BEWUSTZIJNSHUIS, best telefonisch (03/772 16 48). Er dienen 5 opeenvolgende dagdelen voorzien,bv. 5 namiddagen, 5 avonden, of 3 avond en een volle dag. De kosten voor Cosmic Power seminaries zijn beperkt aangezien deze energie voor iedereen daar is, de aanwending van CP door te geven is prioritair en komt in zijn veelvuldigheid terug.