Home HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN
LIEFDE EN HET GEWETEN PDF Print E-mail

De grote LIEFDE en het geweten.

Bert Hellingers inzichten over het geweten gaan ver voorbij de persoonlijke en familierelaties. Het geweten, oordeelt  en verdeelt in goed en kwaad. Zolang we binnen de grenzen van ons geweten blijven, scheiden we ons steeds van anderen die we afwijzen. Aldus scheiden we ons van onze eigen schaduwzijden die we niet kunnen (willen) zien. Wat, wie we afwijzen,scheidt ons ook van het geheel, het ganse. Betekent dit dat we bijvoorbeeld een misdaad moeten goedkeuren? Neen, het gaat er om dit buiten elk oordeel te aanschouwen, en we weten niet welke grotere krachten hier achter schuilen.

Ik beschrijf het hier met een voorbeeld. Een jonge vrouw was verkracht, zij kwam met de hulpvraag deze traumagebeurtenis te verwerken. Haar ouders waren bij deze sessie aanwezig. Hier werkten we met de geestelijke bewegingen met het NIEUWE familieopstellen. Het resultaat was dat deze jonge vrouw en haar ouders, de dader in hun hart sloten, dat ze vrij waren en dat door hen geen enkele verkrachter nog met veroordelende gevoelens wordt bekeken. Kan je beseffen wat een grote liefde hier ontstaat, het brengt het opstellen samen met de LIEFDE van een kracht die allen met liefde omarmt en niemand uitsluit, wat Bert Hellinger de liefde van de Geest noemt.