Home HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN BERT EN SOPHIE HELLINGER
BERT HELLINGER - SOPHIE HELLINGER PDF Print E-mail

Bert Hellinger.

Bert Hellinger heeft het familieopstellen dat hij in Amerika ervoer, verder ontwikkeld en het over de hele wereld verspreid. Hij is meer dan ooit, met zijn 91 levensjaren actief.

Hij werd sinds de aanvang van het familieopstellen, uitgenodigd in alle continenten en in vele, vele landen. In Duitsland, Zwitserland, Mexico, Italië, Rusland, Oostenrijk kan je opleidingseminaries volgen aan de Hellinger®Sciencia die verbonden is aan de Université Européenne Jean Monnet te Brussel.

Al meer dan 35 jaren, heeft Bert Hellinger de relaties in familiesystemen bij het familieopstellen geobserveerd en gezien dat ons falen en ongeluk samenhangen met wat hij noemt verstrikte familiebanden. Hij sloeg gade dat deze verstrikkingen zich eender waar op de wereld, in alle continenten en landen de intermenselijke relaties verstoren. Zij beïnvloeden rechtstreeks andere bereiken van het leven zoals onze gezondheid, het ondernemen. Zijn filosofische inzichten en de waargenomen fenomenologische dynamieken bij familieverstrikkingen hebben betrekking op de hele mensheid. 

Het klassieke familieopstellen werd gebundeld in het boek: ' de ordeningen van de liefde. '

Ondertussen heeft Bert Hellinger meer dan 110 boeken geschreven (42 talen), en schrijft dagelijks zijn nieuwe inzichten neer. Zijn open geest en zijn inzichten over de betekenis van het 'GEWETEN' voerden hem naar het geestelijke familieopstellen wat hij nu het 'nieuwe familieopstellen' noemt.

Bert en Sophie Hellinger brengen steeds nieuwe inzichten in de wereld, die leiden naar verzoening, vrede en geluk, zoals Bert aangeeft het is immer scheppend, niets blijft het zelfde,...alles gaat verder... 

Sophie Hellinger en Cosmic® Power.

Sophie Hellinger is de vrouw van Bert Hellinger. 

Sophie Hellinger geeft energieseminaries, zij leidt samen met Bert Hellinger de seminaries familieopstellingen en is de bezielster van de Hellinger® lebenSchule (opleiding tot familieopsteller) waar zowel het 'nieuwe familieopstellen' als energieseminaries worden aangeboden. De Cosmic® power energieseminaries zijn een onontbeerlijke schakel voor de ontwikkeling van de familieopstellers die meegaan met het nieuwe familieopstellen. Deze energieseminaries, brengen ons een verdieping en verbreding, zij maken het ons mogelijk een vollediger mens te zijn. Lees hiervoor verder de rubriek Cosmic® Power