Home TRAUMA & LOST TWIN
Persoonlijke trauma's PDF Print E-mail

Persoonlijke en systemische trauma's.

Vele psychische en fysieke symptomen zijn het gevolg van traumatische ervaringen. Trauma's zijn ervaringen die ons overweldigen, prikkels die onverdraagbaar en onhoudbaar zijn. Het geeft een reactie van hulpeloosheid en onmacht. Trauma's kunnen éénmalig voorkomen, bv. bij een zwaar verkeersongeval. Er kunnen ook traumakettingen voorkomen, bv. herhaaldelijk en in tijd verschillende geweldadige overweldigingen. Bv. een vroeg geborene die gedurende maanden vecht om zijn leven. Het perspectief van tijd en leeftijd heeft voor de intensiteit van trauma zijn gevolgen. Een 'aanhoudend' karakter intensiveert het trauma en hoe vroeger een trauma in een mensenleven plaats heeft, hoe overweldigender het is. Bij trauma is er een hoge mate van bescherming nodig om aan deze als levensbedreigende gevoelde ervaring te ontkomen. Ons lichaam en onze geest, splitsen zich in zo een geval, bv. door buiten bewustzijn te geraken, black out te krijgen, bij psychose ... Niet verwerkte traumatische gebeurtenissen werken al dan niet bewust in ons. We ontwikkelen strategieën om toch maar weg te geraken van deze ervaring. Voorbeelden van zulke strategiën zijn: zich te pletter werken, medicatie nemen, lijden aan hoge bloeddruk, depressie, relaties vermijden, van contact verstoken blijven. 

Zijn deze overlevingsstrategieën intens en aanhoudend, dan leidt dit ongetwijfeld naar ziektes, ernstige uitvallen zoals hersenbloeding, kanker, hartinfarcten en dies meer. Trauma's kunnen zich vroeg voordoen, naast het lost twin (zie hieronder) kunnen tijdens de zwangerschap en in de perinatale fases (voor- en geboortefases) zich ook drama's voordoen die een blijvende werking hebben. Bv.: pogingen tot vruchtafdrijving, drugs, medicatie ...die in deze symbiotische relatie uitgewisseld worden. Deze prenatale deficits kunnen later leiden tot vervreemding van het eigen lichaam, bindingsangst, verslaving, prestatiedruk, dwangneuroses, isolatie, agressie ...

Bij de geboorte kunnen complicaties zoals droge geboorte, verlostang, geboorte vanuit stuitligging, langdurige geboorte, navelstreng om de hals, water op de longen, narcose, keizersnede, enz. ook leiden tot het zich telkens en opnieuw gescheiden voelen terwijl ons zijn en lijf schreeuwt om verbinding en dit niet in het minst met ons zelf. Kortom wensen we meer kwaliteit in ons leven dan dienen we in contact te gaan met deze traumatische gebeurtenissen en dit tot op het bot, om uiteindelijk andere perspectieven te creëren.