Individuele sessies Familieopstellingen en 
Pre- en Perinatale Trauma Integratie


Odilon Mets & Anke Hornbüssel

Individuele sessies FAMILIEOPSTELLEN

EEN INDIVIDUELE FAMILIEOPSTELLING: VINDT EEN NIEUWE WEG!

Voor wie graag in private sfeer naar zijn thema wil bekijken.

DE SESSIES GAAN DOOR IN SINAAI. 

Je kunt ook samen met jouw partner komen of indien het om een ouder-kind relatie gaat samen met de zoon of de dochter. 

Individuele sessies werken even sterk als opstellingen in een groep. 

Een familieopstelling brengt je naar een diep gevoelde ervaring.  In de opstelling werkt een bovengeordende kracht die levensgericht is.
Met deze beleving veranderen je gevoelens, overtuigingen, patronen en blokkades in een nieuwe werkelijkheid en bewustzijn.
 
Ik bied ook trajecten aan van meerdere sessies waarbij jij op op jouw tempo je trauma's en blokkades verwerkt. Dergelijke trajecten waarbij jij in je volle empowerment blijft, brengen je echt verder in vele bereiken van het leven.
 
Een individuele sessie voor wie en voor wat?
Bewustzijnshuis is gespecialiseerd in Het Nieuwe Familieopstellen, dat in dienst staat van:
 • relaties, de partnerrelatie, ouder-kindrelatie, andere familiale relaties, en niet familiale relaties
 • een betere gezondheid
 • vrijkomen van verslavingen
 • vrijkomen van identiteitsstoornissen
 • vrijkomen van depressie, burn-out, cvs, zelfmoordneigingen.
 • vrijkomen van hevige emoties en angsten, schaamte, verdriet, schuldgevoel, pijn
 • verwerken van een abortus
 • vrijkomen van psychosomatische klachten
 • vrijkomen van falen: in werk, studies, financiën, relaties
 • liefdevolle verwerking van het verlies van dierbaren
 • omgaan en perspectieven met partner-, kinderloosheid, adoptie- pleegkinderen, verliesverwerking, abortus...
 • vragen met betrekking tot seksualiteit, en seksuele identiteit
 • verwerking van misbruik naar de kracht van de ervaring.
Alle consultaties volgens afspraak, bel: +32(3)772 16 48, mobiel: +32499 75 32 35 of schrijf een e-mail: info@bewustzijnshuis.be.
Jouw thema staat nooit op zichzelf en kan dus nooit persoonlijk zijn.
Elkeen is op zijn manier uniek.
 
Partnerbegeleiding.
De partnerrelatie is de meest diep gaande relatie die ons het grootste geluk kan brengen. Zij verbindt ons zowel lichamelijk als op het niveau van de ziel en het geestelijke. Ze is een elementaire levensvervulling die ver boven ons uitstijgt. De partnerrelatie is onze grootste spiegel op het volwassen zijn. In geen andere relatie zijn we zo kwetsbaar, zo intiem en dienen we zoveel met elkaar te regelen.
Voor velen is het invullen van een liefdevolle relatie zwaar, af en toe onmogelijk, ze hebben het opgegeven of durven de stap niet te zetten...
Partnerrelaties die niet slagen overstijgen de persoonlijke schuld, we zijn niet zo vrij als we denken. 
Met familieopstellingen wordt onmiddellijk zichtbaar en voelbaar wat wezenlijk de liefdevolle relatie in de weg staat. Partners komen nu in een andere dimensie een ander bewustzijn waarbij ze elkaar zonder oordeel en schuld in de ogen kunnen kijken. Bevrijd van schuldgevoelens, bezwaarde emoties, woede en verkramping.
In vele gevallen zijn slechts enkele sessies nodig om met totaal andere perpectieven een gezamenlijke weg te vervolgen of mogelijk elk voor zich een vredevollere weg te gaan met dankbaarheid van wat ze van elkaar gekregen hebben.
Partner begeleiding staat ook open voor alleenstaanden, die bv. veelal mislukken in relaties, of angst hebben zich werkelijk over te geven, of zij die een partnerrelatie niet in harmonie hebben afgesloten.
Partner begeleiding is er zowel voor hetero als holibi paren.
 
Wat kost het:
Een individuele sessie met Het Nieuwe Opstellen kost: €150. Wie van een uitkering leeft, betaald hiervoor: €100. Een sessie duurt gemiddeld 1u30 tot max. 2 uur.
Uw investering, jouw bereidheid voor het onverwachte en het onbekende.

Op aanvraag wordt er een factuur opgemaakt, gelieve dit vooraf aan te geven aub. 

PPN sessies individueel
Anke biedt individuele sessies aan met betrekking tot pre- en perinatale ervaringen (PPN).

Voor wie graag in privaat sfeer naar zijn thema wil kijken.

Een PPN sessie duurt gemiddeld 1,5 uur, max. 2 uur, en kost €150.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken bel gsm Anke +32 499 32 55 06 of stuur een email aan info@bewustzijnshuis.be

Vele thema's die ons in het volwassen leven alsmaar opnieuw bezig houden, gaan terug naar persoonlijke ervaringen tijdens en vóór de geboorte. B.v. relatiepatronen en levensovertuigingen worden hier al (mee) gevormd.

In een PPN sessie ontvouwen zich prille ervaringen die  wezenlijk zijn voor het leven NU.

Anke begeleidt dit proces met toewijding en een warm hart.

PPN sessies zijn voor mensen die de verbinding met hun eigen geboorteverhaal zoeken alsook voor ouder(s) die de zwangerschap en de geboorte van hun kind in een ander licht willen bekijken.

Baby's beleven de tijd in de buik van de mama en hun geboorte als volwaardige en voelende wezen. Zij tonen  door wenen en/of in een bepaald gedrag dikwijls wat zij hebben meegemaakt tijdens de zwangerschap en geboorte.

Voor een PPN sessie waar het gaat over jullie baby of kind, komen eerst de ouder(s) alleen.  Zij ervaren door representaties wat hun kind tijdens de zwangerschap en de geboorte gevoeld en doorstaan heeft. Zij krijgen een andere blik op wat het kind door wenen en zijn gedrag aan hun wil vertellen.

PPN sessies werken emotioneel, fysisch als psychisch diep. Het is aangewezen daarna voldoende tijd te nemen om dit proces ruimte te geven.

Op aanvraag wordt er een factuur opgemaakt, gelieve dit vooraf aan te geven aub.

 

 
 
PPN TRIADEN SESSIES

TRIADEN-SESSIES

meer informatie en afspraak maken: gsm Anke +32 499 32 55 06

In triaden sessies komt er een groep van drie mensen samen. Er worden drie afspraken gemaakt. Op elke afspraak gaat er één van de drie in een begeleide regressie naar onbewuste belevenissen, dikwijls uit de pre- en perinatale geschiedenis van de persoon. De andere twee maken deel uit van het omkaderende energieveld. Zij begeleiden de regressie in de functie van getuigen, schrijver en bijzitter.
Het gaat om herinnering en herstelling van verloren contacten. De bewustwording en erkenning van deze ervaringen, als een belangrijk fundament van huidige levenspatronen, werken integrerend. Struikelblokken in ons kunnen smelten.
 
Verloop van een triaden sessie:
Kort intake gesprek, stiltemoment om aan te komen, in zichzelf te settelen. Voor de regressie van ca. 1 uur gaan eerst alle drie deelnemers liggen. Na ongeveer 10 minuten ontspanningsmomenten, begeleidt Anke een meditatieve reis in de tijd, beginnend op de actuele leeftijd, naar de geboorte en de prenatale en preconceptuele tijd. Dan gaan de schrijver en de bijzitter zitten, de derde persoon blijft liggen en volgt verder haar/zijn ervaringen en herinneringen. Het is volledig vrijblijvend over welke periode van het leven het gaat. Het lichaam, het celgeheugen, het energetische geheugenveld brengen wat op dit moment voor die persoon belangrijk is om te herinneren.
 
De persoon in regressie is tegelijkertijd in herbeleving van herinneringen alsook getuige van zichzelf en in contact met de andere deelnemers. De belevenissen kunnen op het moment zelf gedeeld worden of achteraf.

De schrijver noteert wat er gezegd wordt, emoties, bewegingen…

De bijzitter is in dienst van de persoon in regressie, vraagt wat er gaande is, hoe het voelt, brengt zakdoeken e.d. De persoon in regressie is uiteraard vrij in zijn/haar keuze niets mee te delen. De belangrijkste taak van de bijzitter is aanwezig te zijn en zo het energetische veld te houden (containment). Iedereen kan dit!
 
Anke is evenzo bijzitter van de persoon in regressie alsook in dienst van de triade als complete groep. De persoon in regressie bevindt zich op elk moment in de staat van zelfbestemming.
Er gebeurt niets wat hij/zij niet wil.
 
Na de regressie is er tijd om af te ronden. Dat kan betekenen nog even blijven liggen, contact koesteren, op zijn eigen zijn... enz.
Afsluitend komen wij samen in de cirkel. Iedereen mag de wezenlijke ervaring delen, of wij zitten in stilte, laten de ervaring nawerken. (G)éen woord, een liedje, … is voldoende.
 
Een triaden sessie duurt in zijn geheel ongeveer 2 ½ uur.
De kosten zijn 150,-- € p.p. voor alle drie sessies samen.
 
In decennia van praktische ervaring (ppn-ervaringen) heeft dr. William Emerson vastgesteld dat een groep van drie de meest dragende kracht heeft. “De Triade symboliseert het huwelijk tussen de Monade en Dyade. Door deze balans wordt schepping mogelijk. Of zoals Lao Tse het zegt in de Tao Te Tjing: “Een baart twee, twee baart drie en drie baart de tienduizend dingen.” Met tienduizend dingen wordt hier de oneindige veelheid aan mogelijkheden bedoeld. Hieruit leiden we betekenissen af van het getal 3 zoals overvloed, creativiteit, groei en ontwikkeling. […]
De 3 vertegenwoordigt de volmaakte schepping, die zich echter nog niet op het fysieke vlak heeft voorgedaan, maar er wel in besloten ligt. Om al die mogelijkheden, al die vormen, concreet te maken in onze driedimensionale wereld, hebben we de Tetrade (Grieks voor vierheid) nodig om ons diepte en inhoud te geven.” (https://tarotstapvoorstap.nl/tarot-numerologie/getal-drie)