Original Hellinger® Familienstellen
Odilon Mets

Alleen geboren tweeling of meerlingen.

Afbeelding van een opstelling met de teruggevonden eeneiïge-tweeling (Best - 2019)

Het is algemeen geweten dat ook het prilste onderbroken samenzijn (mogelijk nog voor de innestelling) in de baarmoeder, voor de in leven gebleven tweeling als een scheidingsdrama wordt ervaren.

Deze gebeurtenis kleurt hierbij het verdere leven van de alleen geborene. Diepe gevoelens van verdriet, eenzaamheid, gebrek aan identiteit, verlating- en bindingsangst...met alle geprojecteerde gevoelens die steeds weer die scheiding oproepen. 

Er kunnen meerdere vruchtblazen zijn waar ook embryo's uit stamcellen zich ontwikkelen en dan sterven. De overlevende tweeling of soms overlevende van een meerling heeft door de sluier van zijn vruchtblaas de anderen in zijn bewustzijn waargenomen en plots zijn ze er niet meer.

In opstellingen zien wij de twee- en meerlingen verschijnen, sommigen hebben een sterke verbinding met de overlevende andere een mindere. Hoe de overlevende daarop reageert in opstellingen is ook telkens in intensiteit en beleving verschillend, van shock tot traumatisch, met alle mogelijke gevoelens en gedachten. Dit verlies belast, zolang het niet in het bewustzijn is getreden, sterk het leven. 

Dit fenoneem heeft nog verdere gevolgen. Door dit vroege verlies creëert men beelden van zijn moeder en vader dat zij er voor hem/haar niet zijn. De realiteit is daardoor verdraaid en in dit vroege trauma gebleven. Ook is dikwijls de moeder meer verbonden met de gestorven tweeling dan met de levende.

Mijn tot hiertoe geziene visie hierop is dat deze afgescheidenheid nog verder gaat en zich verbindt met verlies en verdriet van het grotere systeemveld van de groep, herkomstfamilie waartoe wij behoren. 

Wij benaderen het fenomeen van de alleen geboren tweeling in opstellingen fenomenologisch, dwz. wij maken hier niets. Wij gaan volledig mee met de beweging van de representanten die ons laten zien hoe het was en de beweging naar de toekomst. Dat kan zeer dramatisch zijn en tegelijkertijd heel helend.

Men kan het nu een plaats geven en daarmee ook de twee- of/en meerlingen. Het is nodig hen in al onze lichaamscellen weer te her-inneren met liefde en ontroering. Dan wordt de alleengeborene volledig.