Original Hellinger® Familienstellen
Odilon Mets

Odilon werkt met het originele nieuwe familieopstellen – Hij is een pionier in België en Nederland die de opleiding tot Original Hellinger® Familiensteller, Hellinger® sciencia, aan de Université Européenne Jean Monnet heeft afgesloten. 

De opleiding duurt minimum 3 jaar. Ik volgde 7 jaar intensief Bert en Sophie Hellinger en de docenten eer ik mijn eindwerk had ingeleverd. Wie Bert Hellinger leest en kent, weet dat hij een andere diepte en wijdte brengt die tijd vraagt om er mee een te worden. De dienstbaarheid en wijsheid van Sophie Hellinger, is voor mijn een insparatie om dit beroep volop en elke seconde te leven. 

Dit nieuwe familieopstellen is niet vergelijkbaar met andere manieren van opstellen.  Cosmic Power® is de kosmische  energie die de opstelling en de opsteller leidt en deze maakt geen onderscheid tussen goed of kwaad. De opstelling toont wat er achter het conflict ligt, of het voor het leven nuttig is of niet. We erkennen dat er een conflict is dat mogelijk zijn oorsprong heeft vele generaties terug. Bij het observeren ervan dienen we ons terug te trekken van elk oordeel, elke schuld of onschuld. Met deze houding zijn we nederig voor wat was er is en nemen onze juiste plaats in. Zolang we in de veroordeling blijven, komt ons gevoel niet tot rust. 

Eerst wij allen als gelijkwaardig zien, vinden wij rust. De opstelling toont de weg naar deze oplossing, de handeling moet echter van de cliënt zelf komen. Dit gebeurt in het hart door de wezenlijke erkenning. De erkenning zoals het 'was’, zonder oordeel, integendeel met nederigheid en deemoed voor de weg die toen moest gekozen worden. 

Het bijzondere aan het Nieuwe Familieopstellen is de verbinding met een allesomvattende levenskracht. Deze is voor allen en alles gelijkmatig daar. 

In de Original Hellinger® opstellingen worden de vraagsteller, de representanten, de betrokken deelnemers en de opsteller meegenomen naar een nieuwe orde waar allen gelijkwaardig zijn. Wij stellen zonder begrip van tijd of ruimte de client of het probleem op, meestal beginnend met één persoon. De opstelling openbaart het levensplan van die persoon. Worden de bewegingen en de gevoelens die zich in de opstelling openbaren precies aanschouwd, dan kunnen die persoon en de betrokkenen toeschouwers, niet meer dezelfde blijven. Zij worden geraakt, er is voor hen een grote poort open gegaan met daarachter nog vele poorten. 

Het Familieopstellen van de Hellinger sciencia®, is niet enkel aan te wenden voor individuen het is een bijzondere rijkdom wanneer hulpverleners en zorgverstrekkers binnen de gezondheidszorg deze wetenschap verwerven en dit in hun begeleiding integreren. 

Meer en meer bezoeken artsen, psychologen, therapeuten en begeleiders mijn trainingen. De kracht ligt erin, als de begeleider de basisprincipes (wetten) in zich integreert, gaat de focus naar het geheel en overstijgt het persoonlijke. Omdat de begeleider het geheel liefheeft en in zich neemt, verandert niet enkel het individu ook het hele omgevingsveld. In het geheel zijn alle even belangrijk en even groot, geen is beter of slechter. Allen zijn enkel daar.