Original Hellinger® Familienstellen
Odilon Mets

Odilon werkt met het originele nieuwe familieopstellen – Hij is een pionier in België en Nederland die de opleiding tot Original Hellinger® Familiensteller, aan de Hellinger sciencia ®  en aan de Université Européenne Jean Monnet heeft afgesloten. 

7 opeenvolgende jaren volgde hij in verschillende landen en continenten Bert en Sophie Hellinger.

Het Nieuwe Familieopstellen is anders dan het gangbare opstellen. Het vereist een andere benadering van de opsteller en de deelnemers.  Wie deelneemt wordt meegenomen naar een dimensie die geen goed of kwaad, juist of verkeerd, schuld of onschuld kent. Allen zijn gelijkwaardig en dat brengt verbinding en rust. 

Het Familieopstellen van de Hellinger sciencia ® is niet enkel aan te wenden voor individuen, het is een bijzondere rijkdom wanneer hulpverleners en zorgverstrekkers binnen de gezondheidszorg deze wetenschap verwerven en dit in hun begeleiding integreren. 

Meer en meer bezoeken artsen, psychologen, therapeuten en begeleiders de aangeboden trainingen. De kracht ligt erin dat de begeleider die de basisprincipes van de wetten van familiesystemen in zich integreert zijn focus verlegt van het persoonlijke naar het geheel. Omdat de begeleider het geheel liefheeft en in zich neemt, verandert niet enkel het individu maar ook het hele omgevingsveld. In het geheel zijn allen even belangrijk en even groot, niemand is beter of slechter. Allen zijn enkel daar.