Familieopstellingen en de Orden van de Liefde

De liefde stroomt niet zolang de Orde in het Familiesysteem verstoord is. De Orde heeft VOORRANG op de LIEFDE.

De Orden van de Liefde kunnen wij niet waarnemen, niet voelen. Het is als zwemmen tegen de stroom, terug naar af.

Dat wil zeggen dat wij niet in onze kracht kunnen staan. Het hart blijft voor een deel gesloten en dat doet telkens pijn, het brengt ons weg van de pure volheid van het leven en dat op alle domeinen. In onze relaties, gezondheid, werk, bezieling, en in onze geest en lichaam stroomt het niet vrij. Hier is geen schuld, noch juist of verkeerd, het is de kinderlijke liefde die nog aanwezig is ook in het volwassen handelen en gedrag. Eens er gezien, erkend en ontvangen wordt wat de Orde verstoorde, dan verandert het omgevingsveld. Lichaam, geest en ziel worden verbonden met het hart en volwassen liefde kan stromen. Wij worden daardoor op alle vlakken gelijkwaardig (niet gelijk).

Bert Hellinger ontdekte de Orden van de Liefde.

Na meer dan 20 jaar systemisch werk ontving hij wat hij noemde de inzichten over de geestelijke liefde en dat veranderde zijn werk aanzienlijk. Hij noemde het dan het ‘geestelijke familieopstellen’ en daarna ‘Het Nieuwe Familieopstellen’.

Hoe werken wij met mensen vanuit die nieuwe inzichten van de geestelijke liefde?

Wij werken vanuit een gevoelde waarneming van EENHEID. In ons zijn die Orden van de Liefde belichaamd, wij zijn de Orden van de Liefde. In het werken met die cliënt, zien wij haar/zijn ouders in hem/haar, de broers en zussen, de levenden de doden, allen die erbij horen en allen hebben hun juiste plaats. Wij voelen die eenheid en weten precies en moeiteloos wat de volgende stap is voor hem of haar.

Die stap zet hij of zij zelf en de volle ruimte, kracht en liefde is daarbij aanwezig.

Wat geschiedt met de cliënt: hij/zij komt in haar/zijn kracht, het hart is open en vrij. Hij/zij daalt meer in het lichaam, de lastige gevoelens en denkpatronen zijn voorbij.

IN DE OPLEIDING ‘HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN’, leer je het opstellen vanuit de laatste inzichten van Bert Hellinger, en word jij de Orde van de Liefde.