START GROEP 4 – 14 FEBRUARI 2025:

Opleiding familieopstellen met Het Nieuwe Familieopstellen naar Bert Hellinger

LEER HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN, EEN PAD NAAR ONEINDIG LEREN

Opleiding Het Nieuwe Familieopstellen

HET INSTITUUT VOOR HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN (voorheen onder Bewustzijnshuis), start op 14 februari 2025 met een NIEUWE groep voor de Opleiding Het Nieuwe Familieopstellen.

Wil je aansluiten, aarzel dan niet ons een e-mail te schrijven of ons te bellen.

Leren door ervaren. Het eerste jaar van de opleiding richt zich op jouw persoonlijke ontwikkeling. Doorvoelde ervaringen brengen jou meer zelfkennis en zelfliefde. Je blik naar jezelf en je wereld opent.

In het tweede jaar verdiep je verder de basis van het 1e jaar met nieuwe leerblokken. De focus van het tweede jaar ligt op waarnemen. Waarnemen bij jezelf en bij de cliënt of wie jij begeleidt. Je geeft jou over aan de grotere ziel. Je leert hoe je oordeel vrij en vanuit vertraging en verstilling dicht bij jezelf komt. Daardoor kan de ander zichzelf ervaren. Je wacht tot alles in jou en bij de ander er mag zijn. Je wacht in het niet doen en je volgt de eerst volgende stap vanuit jouw diep gevoeld vertrouwen.

Het derde jaar, dan heb je al heel wat geoefend, is gericht naar jou als opsteller en/of begeleider. Wat staat er bij jou nog in de schaduw. Wat zijn jouw bijzondere kwaliteiten en hoe koppel je die terug naar het opstellen. Wat moeten jij nog zien en ervaren zodat jij mensen tot in het diepst van hun ziel en op hun tempo kunt afhalen en meenemen. Als opsteller/begeleider ben je ondergeschikt aan het geheel en volledig in dienst van het groter geheel. Je leert te vertrouwen op de waarheid van het moment, hoe die ook mag zijn en je kan de cliënt of wie je begeleidt daarin meenemen.

Jij kunt kiezen één jaar deel te nemen als persoonlijke ontwikkeling. Wil jij de basisopleiding verwerven dan is twee jaar het minimum. En wil jij na die twee jaar jezelf specialiseren in het Nieuwe Familieopstellen, dan volg jij een derde jaar. Alle keuzes zijn vrij.

Wij Odilon, Daniëlle nemen je mee naar een toepasbare levensfilosofie die je ontvankelijk maakt voor kracht, volledigheid, mededogen en een LIEFDE die voorbij de menselijke liefde gaat. Je bewustzijnsontwikkeling verruimt voortdurend en je opent jou voor het oneindige die je bent.

Start hier de reis naar de leer van ALLE intermenselijke relaties die zich weerspiegelt in en vanuit jouw Ziel, Lichaam en Geest.

Kies je voor persoonlijke ontwikkeling, meld jou aan voor 1 jaar. Je verbind je voor 6 modules van telkens 3 dagen.

Ga je voor de BASIS OPLEIDING dan kies je voor 6 modules van 3 dagen in het eerste jaar en 6 modules van 3 dagen in het tweede jaar.

Op het einde van het tweede jaar leg je een examen af en slaag je ontvang je een diploma.

Hartelijke groeten,

De opleiders, Odilon en Daniëlle

 

 

WAT ZIJN FAMILIEOPSTELLINGEN?

Bert Hellinger ontdekte dat het leven van mensen in hoge mate wordt beheerst door verborgen dynamieken. Denk hierbij aan problemen en moeilijkheden in de partnerrelatie, in gezinnen met kinderen. Maar ook strubbelingen met het werk, mentale en fysieke ziekten en het gebrek aan geluk en zingeving in het leven zijn verbonden met onbewuste dynamieken. Met Het Nieuwe Familieopstellen gaan we voorbij de woorden en zetten wij stappen naar een meer omvattend zijn. Het oude is voorbij en het nieuwe is daar. Net als het leven dat een continue beweging is van schepping.

WAT HOUDT HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN IN?

De basis van Het Nieuwe Familieopstellen zijn Bert Hellingers inzichten over de verschillende gewetens zijn aangewende levensfilosofie en de Orden van de Liefde.

De opleiders zijn geen volgers van Bert Hellinger. Zij hebben zijn leer geïntegreerd die leidt naar een nooit ophoudend leren en open geest.

Het eigen geweten oordeelt over goed en kwaad, juist en verkeerd en bepaalt welke mensen wij toelaten en welke wij afwijzen. Het Nieuwe Familiepstellen gaat over het waarnemen van de opstelling zonder de waardeoordelen vanuit ons geweten! Wij houden niet vast aan onze concepten en aannames en zijn werkelijk in verbinding met wat de essentie is.

Vandaar start een andere houding om familieopstellingen te leiden. En om te ervaren van wat in de opstelling gebeurt vanuit de leegte en de stilte.

In de opleiding familieopstellingen leren de studenten de aangewende levensfilosofie van BERT HELLINGER kennen en integreren.

WAT LEER JE TIJDENS DE OPLEIDING FAMILIEOPSTELLEN?

Tijdens de tweejarige opleiding waarbij je een derde verdiepingsjaar kunt volgen, leer je om je vrij te maken van je eigen geweten. Je gaat je bevrijden van jouw voorstellingen, aannames, concepten en onderscheidingen en je ervaart wat het is om in de leegte totaal aanwezig te zijn. Terwijl je deze vaardigheden ontwikkelt, leer je open te staan voor wat er in opstellingen, gestuurd door het onbewuste collectieve geweten, gebeurt. Je bekwaamt je in het leiden van opstellingen zonder te handelen of te sturen vanuit je denken en je voorstellingen. Jij leert je over te geven aan het het NIET weten dat een oneindige schat aan WETEN bevat. Jij leert in contact te komen met een alles en allen toegewijd bewustzijn.

We doen dit met opstellingen, demonstratieopstellingen, oefeningen met kleine groepen en de volledige groep, waarnemingsoefeningen, geleide meditaties, context en kennisoverdracht van de aangewende filosofie van Bert Hellinger….De klemtoon van deze opleiding ligt op het ERVAREN.

Theorie en ervaring komen samen.Met de nabesprekingen van opstellingen, het uitwisselen van elkaars ervaringen, vragen en antwoorden komen wij bij de theorie.

Daarnaast kan je in onze bibliotheek boeken en videos van Bert Hellingers uitlenen en is er verplichte literatuur.

Verder zijn er 6 handouts en een syllabus over de aspecten van Het Nieuwe Familieopstellen

DE BERT HELLINGER OPLEIDING HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN RICHT ZICH AAN:
 • Therapeuten die met opstellingen willen werken
 • psycho-, fysio- en ergotherapeuten;
 • psychologen, psychiaters;
 • artsen;
 • sociaal werkers, begeleiders en hulpverleners van kinderen, jongeren- en volwassen;
 • leerkrachten, pedagogen, orthopedagogen;
 • docenten, trainers, facilitators, coaches;
 • leidinggevenden, HR-professionals, organisatieadviseurs en veranderingsmanager.
 • Mensen die een opleiding in het klassieke opstellen gevolgd hebben en die zich willen verdiepen in Bert Hellingers inzichten van de laatste 10 jaar.
DE OPLEIDING FAMILIEOPSTELLEN: STRUCTUUR EN INHOUD

OPLEIDING FAMILIEOPSTELLEN

De opleiding is verspreid over 2 jaar en bestaat uit 6 modules met elk een eigen thema. De inhoud van elke module staat apart beschreven.

Elke module bevat 2 blokken van 3 dagen. Elk blok van een module vangt aan op een vrijdag om 10 uur en eindigt op zondag om 17u30.

Na het absolveren van de 6 modules en de bijkomende vereisten ontvang je jouw diploma. Een certificaat van deelname krijg je als je geen examen aflegt. We leveren getuigschriften met je accreditatie uren, geschikt voor je beroepsvereniging .

De deelnemers organiseren tussen de blokken zelf georganiseerde intervisiegroepen waar zij als collega’s oefenen.

Op elke tweede dag van een blok kunnen derden zich aanmelden die een thema inbrengen voor een opstelling. De studenten krijgen aldus voldoende praktijkvoorbeelden.

De studenten schrijven na elk blok een reflectieverslag.

Tijdens de opleiding staan de studenten regelmatig zelf voor de groep. Met het leiden van een familieopstelling of een demonstratie familie- systeemopstelling, een geleide meditatie, initiatie van een deelronde en meer.

Er is een bibliotheek met geschikte lectuur, de studenten putten uit de lectuur wat voor hun opleiding wezenlijk is.

 

FAMILIEOPSTELLINGEN: JOUW PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL GEWIN!
 • Je kunt familiestellingen- en organisatieopstellingen leiden zowel in individuele sessies als met een groep.
 • Er opent zich voor jou een andere wereld over relaties, gezondheid, symptomen en levenszin in een veel groter geheel.
 • Je kunt onmiddellijk de nieuwe verworvenheden en ervaringen in jouw werk inzetten.
 • Met het overwinnen en loslaten van jouw persoonlijk geweten win je aan vertrouwen, levensvreugde en nieuwe inspiratie.
 • Je begeleidt anderen met nieuwe en omvattende inzichten op basis van de in de opleiding familieopstellingen eigen doorleefde ervaringen.
 • Je creëert voor jouw cliënten een bijzondere ruimte van kracht, rust, vertrouwen en openheid voor wat is en kan zijn.
 • Je leert in de opleiding hoe je continu een ander en completer mens wordt.
 • Jouw waarnemingsvermogen neemt enorm en voortdurend toe.
 • Je straalt openheid en vrede uit naar de cliënten waarmee jij werkt, zij vertrouwen jou.
 • Je gaat met een veel ruimere blik en innerlijk ruimtegevoel in contact met anderen en met het leven.
 • Je ziet jezelf en anderen graag.
 • Jij en de docenten blijven continu zich verder ontwikkelen op de nieuwste stand van het Familieopstellen.
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN VAN DE OPLEIDING FAMILIEOPSTELLEN
 • een grondige inwijding in de praktijk en theorie van het Nieuwe Familieopstellen;
 • innerlijk stil worden, wachten en waarnemen op impulsen die uit de stilte en de leegte komen;
 • het opstellen oefenen;
 • oefenen in zelfgeorganiseerde oefengroepen;
 • oefenen in een gecentreerde, geestelijke en teruggetrokken houding;
 • Zich afstemmen op de ziel, het systeem en de blinde liefde van de vraagsteller (cliënt)
 • inwijding in en ervaren van de Orden van de Liefde;
 • representeren en opstellen vrij van geweten, vrij van elke voorstelling, intentie en angst;
 • de werking van de verschillende gewetens, de betekenis van de geestelijke liefde;
 • het ontdekken van dynamieken en lotsgevallen in intermenselijke relaties;
 • de draagwijdte van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie…;
 • regelmatig aan introspectie doen;
 • zich overgeven aan een andere kracht die werkt

Bij de aanmelding voor de OPLEIDING HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN, verklaar je jou akkoord met de Algemene Voorwaarden van de opleiding familieopstellingen naar Bert Hellinger.

Na je aanmelding heb je 14 kalenderdagen bedenktijd. Na deze termijn is je aanmelding definitief.

De data van het eerste jaar van de opleiding voor GROEP 4 zijn:

2025: 14 – 16 februari, 11 – 13 april, 13 -15 juni, 29 – 31 augustus, 03 – 05 oktober, 21 – 23 november

Kosten betaald: per blok €410, per opleidingsjaar: €2390, voor de twee jaar: €4680

AANMELDING BEVESTIGEN PER E-MAIL: secretariaat@hetnieuwefamilieopstellen.nl met opgave van je naam, adres en telefoonnummer.

Voor praktische informatie en aanmelding neem contact op met:

HET SECRETARIAAT:  secretariaat@secretariaat@hetnieuwefamilieopstellen.nl

Inhoudelijke informatie: schrijf of bel Odilon: +32 3 772 16 48 GSM: +32 499 75 32 35 – info@bewustzijnshuis.be

VOOR NEDERLAND kan je telefonisch terecht bij: Daniëlle Burgmans,, tel. +31  6 12076526, e-mail: danielle@aagjepsychologen.nl

Zowel voor de praktische als inhoudelijke informatie ontvangt U een antwoord binnen de twee werkdagen.

Bij aanmelding ontvang je aanmeldingsformulier met daarbij de ALGEMENE VOORWAARDEN voor de opleiding familieopstellingen, een literatuurlijst, de brochure van de opleiding .

 

Voor het eerstvolgende evenement

ENKELE REVIEWS

E – begeleidster autistische kinderen: Ik ben enorm dankbaar voor deze specifieke opleiding Het Nieuwe Familieopstellen. Ik transformeerde mijn boosheid naar mijn ouders in dankbaarheid en liefde.
Het is een opleiding waarbij je echt samen op pad gaat, samen met je medecursisten, begeleiders en docenten. Ik heb veel steun ervaren van iedereen, ook buiten de opleidingsuren.
Naast het beroepsmatige doel ‘leren opstellen’ is het ook een start geweest naar een andere levenshouding. Ik leer (nog steeds) beetje bij beetje meer bij mezelf te blijven in alle zachtheid én kracht. Ik leer om minder te oordelen vanuit mijn familiesysteem, vanuit mijn persoonlijk geweten. Ook het andere mag er zijn. Ik leer dat het ook ok is om iets NIET te weten.

N – maatschappelijk werkster: De opleiding Het Nieuwe Familieopstellen geeft een extra diepgang aan hoe ik in het leven sta en naar mezelf kijk. De begeleiding is heel nabij, er is oog en ruimte voor individuele processen en voor groepsleren. Ik kan alleen maar heel erg dankbaar zijn voor alle ervaringen.

Bob – therapeut: ‘Voor mij is deze opleiding Het Nieuwe Familieopstellen een schot in de roos. Ik zoek diepgang en vrijheid in mijzelf en mijn manier van werken; dat vind ik met Het Nieuwe Familieopstellen. Het helpt mij nog intuïtiever en gevoelsmatiger te werken en dat leer je daar vanaf de eerste dag: de opleiding is echt ervaringsgericht. Ik voel mij vaak diep geraakt gedurende de opleidingsdagen en ervaar van binnen dat dit mij goed doet in mijn ontwikkeling, als mens en als professional. Odilon is wat mij betreft heel goed afgestemd op zichzelf, de groep en het grotere geheel: dat maakt de sfeer fijn om in te leren en geeft mij ook een mooi voorbeeld om van te leren.’

Ni – gepensioneerd nu coach: De opleiding Het Nieuwe Familieopstellen geeft mij een ingang om op rustige en diepere niveau naar situaties in mijn leven te kijken. Ik heb veel meer begrip gekregen in relatie met andere mensen. Ik vind de zachte en toch krachtige manier van aanwezig zijn wat ik leer in de opleiding heel aangenaam. Op die manier voel ik mij met velen verbonden

PH – arts inwendige ziekten: Toen ik voor het eerst hoorde over ‘Het Nieuwe Familieopstellen’ had ik geen idee wat familieopstellen was, laat staan daarin een opleiding te volgen. Ik was al een tijd bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling toen ik op aanraden een keer heb deelgenomen aan ‘Het Nieuwe Familieopstellen’. Die dag voelde voor mij als onverklaarbaar, tegelijkertijd zo passend en als welkom. Ik had op mijn pad van persoonlijke ontwikkeling al veel inzichten opgedaan, maar kennis is niet hetzelfde als voelen. Dat is mijn opinie de kern van de opleiding, leren alles te voelen. Onder begeleiding leer je oordeelloos te zijn en je waarneming te vergroten. De eveneens aangeboden kennis, literatuur helpt hierbij. Mijn leven is hierdoor veranderd, aan het veranderen. Indien je zo ver bent om je ervoor open te stellen kan ik de opleiding van harte aanraden.