Familieopstellingen
“HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN”

 

DE KRACHT VAN FAMILIEOPSTELLINGEN

Onze patronen, gedragingen, overtuigingen, vreugde en pijn komen ergens vandaan. Hun oorsprong komt veelal uit de bewuste of onbewuste bindingen in het familiesysteem van waar wij gekomen zijn.

Bert Hellinger was gedreven door de ontdekking dat het leven van mensen in hoge mate wordt beheerst door onbewuste  bindingen en gebeurtenissen. Denk hierbij aan de problemen en moeilijkheden in partnerrelaties, in gezinnen of met kinderen. Ook conflicten op het werk, mentale en fysieke ziekten en het gebrek aan geluk en zingeving in het leven zijn verbonden met onbewuste dynamieken die ons sturen op alle belangrijke domeinen van het leven.

Dankzij familieopstellingen kun je snel en zonder veel woorden te gebruiken inzicht krijgen in deze oorsprong. Je zet stappen om krachtiger, gezonder, blijer en liefdevoller het leven te nemen.

 

Wat houdt Het Nieuwe Familieopstellen in?

Bert Hellinger is de grondlegger van de familieopstellingen. Tijdens zijn leven heeft Hellinger altijd opengestaan voor nieuwe ontwikkelingen en steeds nieuwe inzichten toegevoegd aan zijn bestaande methoden. Het Nieuwe Familiepstellen verwijst naar de jongste ontwikkelingen in het opstellen. De basis van Het Nieuwe Familieopstellen wordt gevormd door Hellingers inzichten over het geweten en zijn aangewende levensfilosofie. Deze nieuwe inzichten gaan voorbij aan de Orden van de Liefde die de basis blijven van familie- en andere systemen.

Wat gebeurt er tijdens een opstelling in een groep?

Meestal worden familieopstellingen in een groep georganiseerd. Eén persoon heeft een vraag en door representanten op te stellen zien wij visueel en voelen wij energetisch aan wat de verbindingen verstoort. De representanten die in de opstelling de familiesysteemleden* representeren (zowel de levenden als de doden) worden meegenomen door een beweging die hen vat en die aan het licht brengt wie en wat moet gezien en erkend worden. Het bijzondere bij het Nieuwe Familieopstellen is dat de energie die doorheen de opstelling gaat vrij is van enig oordeel, schuld of moraal. De representanten die de leden van het familiesysteem representeren, de vraagsteller, de aanwezige deelnemers en de opsteller worden daardoor meegenomen naar een dimensie waar iedereen met elkaar verbonden is met een waarneembare liefde die de menselijke liefde overstijgt.

Bij Het Nieuwe Familieopstellen leidt de therapeut de opstelling vanuit een heel teruggetrokken houding. Hij of zij handelt en stuurt NIET vanuit zijn denken of zijn voorstellingen of aannames. Hij of zij is in verbinding met een geestelijke kracht die alles en allen op gelijke wijze toegewijd is.

*Dit zijn de familieleden die tot het systeem behoren en zij die door hun lot tot het familiesysteem horen.

Hoe verloopt een individuele opstelling of een opstelling voor partners?

Het is ook mogelijk om alleen of samen met je partner of kind een opstelling te doen. Voorafgaand vindt een uitgebreid helend gesprek plaats. In die uitwisseling wordt al heel wat geïntegreerd en valt op zijn plaats. Het zijn vooral de diepere lagen die hier geraakt worden. Dan volgt een opstelling waarbij ik (Odilon) in representaties ga in de ruimte. Ik werk met bodemankers voor wie  in de opstelling moet verschijnen en representeer die ook. Op het moment dat het nodig is, kom jij of jij en je partner of kind, ook in de opstelling. Individuele sessies of partnersessies werken even sterk als een sessie in een groep.

 

Wat biedt een familieopstelling?

  • Je wilt toewerken naar een gezondere relatie met je partner, kind, ouder, familielid of vriend.
  • Je wilt vrijkomen van verslavingen, identiteitsstoornissen, depressie, burn-out, cvs, zelfmoordneigingen.
  • Je wilt niet langer gebukt gaan onder hevige emoties en angsten, schaamte, verdriet, schuldgevoel, pijn of het gevoel van falen.
  • Je wilt een verlies op een liefdevolle manier verwerken.
  • Je zoekt perspectieven om om te gaan met partnerverlies, kinderloosheid, adoptie- pleegkinderen of abortus.
  • Je hebt vragen over seksualiteit, en seksuele identiteit en je wilt daar rust in vinden
  • Je zet stappen om misbruik te verwerken.

Het familiesysteem waarin wij geboren zijn heeft een grote impact op ons verdere leven. Veel verborgen verbindingen en zaken die we onbewust waarnemen vinden in dit systeem hun oorsprong. Met Het Nieuwe Familieopstellen verandert onze realiteit ingrijpend en levensgericht.