Privacyverklaring

Welkom op Bewustzijnshuis.
Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot een deel van de services, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd op de site kunnen worden gepubliceerd Bewustzijnshuis. Gaat u niet akkoord met dergelijke voorwaarden, regels, beleidslijnen of procedures, gebruik dan hebt u geen toegang tot de diensten. Bewustzijnshuis heeft het recht om de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden op elk moment om te wijzigen of te vervangen.

  1. UW REGISTRATIEVERPLICHTINGEN
    Om een ​​geregistreerde gebruiker van de Services te zijn, stemt u ermee in om: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de Site (deT Registratiegegevens). Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of Bewustzijnshuis redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, dan heeft Bewustzijnshuis het recht om al uw registraties op te schorten of te beëindigen en al uw huidige of toekomstige gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren. Bewustzijnshuis zorgt over de veiligheid en privacy van al haar gebruikers. Om deze reden moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid waar u woont als dat rechtsgebied een hogere meerderjarigheid heeft, om u te registreren voor een evenement. Bent U jonger dan 18 jaar, dan kan een ouder of voogd een registratie doen in uw naam.

 

  1. PRIVACY

U moet ervoor zorgen dat privé-informatie of informatie die belangrijk voor u is, wordt beschermd. Bewustzijnshuis is niet verantwoordelijk voor het beschermen van dergelijke informatie en is niet aansprakelijk voor de bescherming van de privacy van e-mail of andere informatie die wordt verzonden via internet of een ander netwerk dat u mogelijk gebruikt. Houd er rekening mee dat als u besluit om persoonlijk identificeerbare informatie over de Services vrij te geven, deze informatie openbaar kan worden. Bewustzijnshuis heeft hier geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de handelingen van u of andere gebruikers (organisatoren, kopers, andere niet-organisatoren of anderszins) van de Diensten.

  1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

U heeft de Algemene Voorwaarden in zijn geheel gelezen en begrijpt wat je hebt gelezen.
U stemt ermee in zich te houden aan de Servicevoorwaarden die voor deze site zijn opgesteld