SCHULD EN SCHULDGEVOELENS

Hoe kijken wij in Het Nieuwe Familieopstellen en in Pre- en PeriNatale Trauma-Integratie (PPN TI) naar schuld en schuldgevoelens?

Schuldgevoelens brengen ons uit de verbinding. Zij scheiden ons, wij durven het contact met de betrokkene(n) niet meer aan.

De dynamieken beladen met schuld en schuldgevoelens zijn veelvuldig.

Zo voelt b.v. een moeder zich heel schuldig omdat de bevallings-ervaring zo ingrijpend was dat zij de verbinding met haar kind kwijt was al vanaf het prilste begin.

Het kind voelt zich schuldig voor de pijn die de mama ervaren heeft en kan zo nooit echt kind zijn.

Of een vader voelt zich zo schuldig bij het verlaten van zijn eerste gezin dat hij met zijn nieuwe vrouw en gezin nooit volledig in verbinding kan zijn.

Een alleengeboren tweeling voelt zich schuldig als hij/zij zich onbewust verantwoordelijk voelt voor het weggaan van de tweeling. Hij/zij durft zijn leven niet vol te nemen.

In een opstelling en in PPN TI worden de samenhangen zichtbaar en voelbaar.

De erkenning van wat er was, geeft soelaas. Soms is het verrassend als de andere zegt: het was niet jouw schuld, niet jouw verantwoordelijkheid! En als wij wel schuld te dragen hebben, geeft het nemen van onze schuld allen betrokkenen vrijheid. De vrijheid om nu op een andere manier in contact te zijn en soms in het loslaten van die verbinding.

Verrassend genoeg leidt de erkenning van schuld en schuldgevoelens vaak tot het stromen van liefde.

Bijwijlen zijn er volledig onbewuste overgenomen schuldgevoelens die ver teruggaan in de familiegeschiedenis.

Dader en slachtoffer dynamieken wegen door in de volgende generaties. Kinderen en kleinkinderen geven in hun leven expressie aan de onopgeloste schulddynamiek en zij worden opnieuw dader en slachtoffer.

Het Nieuwe Familieopstellen en PPN TI werken verbindend. Waar een conflict in het donker wortelt, blijft ook het potentieel van oplossing in de schaduw.

Wanneer wij zonder oordeel kunnen kijken en voelen, komt een oplossende beweging op gang. Het mag en kan voorbij zijn en het leven kan weer openbloeien.